Mark (13/16)  

1. Kad je izlazio iz Hrama, rekne mu jedan od njegovih učenika: "Učitelju, gledaj! Kakva li kamenja, kakvih li zdanja!"
2. Isus mu odvrati: "Vidiš li ta veličanstvena zdanja? Ne, neće se ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen."
3. Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio sučelice Hramu, upitaju ga nasamo Petar, Jakov, Ivan i Andrija:
4. Reci nam kada će to biti i na koji se znak sve to ima svršiti?
5. Tada im Isus poče govoriti: "Pazite da vas tko ne zavede.
6. Mnogi će doći u moje ime i govoriti: Ja sam! I mnoge će zavesti.
7. Kada pak čujete za ratove i za glasove o ratovima, ne uznemirujte se. Treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak."
8. Narod će ustati protiv naroda, kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će potresa po raznim mjestima, bit će gladi. To je početak trudova.
9. Vi pak pazite sami na sebe. Predavat će vas vijećima i tući vas u sinagogama, pred upraviteljima i kraljevima stajat ćete zbog mene, njima za svjedočanstvo.
10. A treba da se najprije svim narodima propovijeda evanđelje."
11. Kad vas budu vodili na izručenje, ne brinite se unaprijed što ćete govoriti, nego govorite što vam bude dano u onaj čas. Ta niste vi koji govorite, nego Duh Sveti.
12. Predavat će na smrt brat brata i otac sina. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih.
13. Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen."
14. I kad vidite da grozota pustoši stoluje gdje joj nije mjesto - tko čita, neka razumije - koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore!
15. Tko bude na krovu, neka ne silazi i ne ulazi u kuću da iz nje što uzme.
16. I tko bude u polju, neka se ne okreće natrag da uzme ogrtač!"
17. Jao trudnicama i dojiljama u one dane!
18. A molite da to ne bude zimi
19. jer će onih dana biti tjeskoba kakve ne bi od početka stvorenja, koje stvori Bog, sve do sada, a neće je ni biti.
20. I kad Gospodin ne bi skratio dane one, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih, koje on sebi izabra, skratio je on te dane."
21. Ako vam tada tko rekne: 'Evo Krista ovdje! Eno ondje!' - ne vjerujte.
22. Ustat će doista lažni kristi i lažni proroci i tvorit će znamenja i čudesa da, bude li moguće, zavedu izabrane.
23. Vi dakle budite na oprezu! Evo, prorekao sam vam sve!"
24. Nego, u one dane, nakon one nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti
25. a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati.
26. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom.
27. I razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba."
28. A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: ljeto je blizu.
29. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je, na vratima!
30. Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude.
31. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti."
32. A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac.
33. Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas.
34. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije.
35. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti - da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro -
36. da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe."
37. Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!

  Mark (13/16)