Mark (1/16)  

1. Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega.
2. Pisano je u Izaiji proroku: Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put.
3. Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
4. Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha.
5. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.
6. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom.
7. I propovijedao je: "Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući.
8. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim."
9. Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana.
10. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj,
11. a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!
12. I odmah ga Duh nagna u pustinju.
13. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.
14. A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje:
15. Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!
16. I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari.
17. I reče im Isus: "Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!"
18. Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.
19. Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže.
20. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.
21. I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati.
22. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
23. A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika:
24. Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!
25. Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega!"
26. Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
27. Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: "Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se."
28. I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.
29. I odmah pošto iziđoše iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu.
30. A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju.
31. On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.
32. Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute.
33. I sav je grad nagrnuo k vratima.
34. I on ozdravi bolesnike - a bijahu mnogi i razne im bolesti - i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali.
35. Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše.
36. Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi.
37. Kad ga nađoše, rekoše mu: "Svi te traže."
38. Kaže im: "Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao."
39. I prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.
40. I dođe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli: "Ako hoćeš, možeš me očistiti!"
41. Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: "Hoću, budi čist!"
42. I odmah nesta s njega gube i očisti se.
43. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi
44. riječima: "Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo."
45. Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.

      Mark (1/16)