Luke (21/24)  

1. Pogleda i vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove.
2. A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novčića.
3. I reče: "Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju.
4. Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše."
5. I dok su neki razgovarali o Hramu, kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče:
6. Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.
7. Upitaše ga: "Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?"
8. A on reče: "Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: 'Ja sam' i: 'Vrijeme se približilo!' Ne idite za njima.
9. A kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak."
10. Tada im kaza: "Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva.
11. I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba."
12. No prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega.
13. Zadesit će vas to radi svjedočenja."
14. Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu!
15. Ta ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik.
16. A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti."
17. Svi će vas zamrziti zbog imena mojega.
18. Ali ni vlas vam s glave neće propasti.
19. Svojom ćete se postojanošću spasiti."
20. Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem, tada znajte: približilo se njegovo opustošenje.
21. Koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore; a koji u Gradu, neka ga napuste; koji pak po poljima, neka se u nj ne vraćaju
22. jer to su dani odmazde, da se ispuni sve što je pisano."
23. Jao trudnicama i dojiljama u one dane jer bit će jad velik na zemlji i gnjev nad ovim narodom.
24. Padat će od oštrice mača, odvodit će ih kao roblje po svim narodima. I Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena pogana."
25. I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja.
26. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati.
27. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom.
28. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje."
29. I reče im prispodobu: "Pogledajte smokvu i sva stabla.
30. Kad već propupaju, i sami vidite i znate: blizu je već ljeto.
31. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje.
32. Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude.
33. Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti."
34. Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan
35. jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji."
36. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.
37. Danju je učio u Hramu, a noću bi izlazio i noćio na gori zvanoj Maslinska.
38. A sav bi narod rano hrlio k njemu u Hram da ga sluša.

  Luke (21/24)