Luke (20/24)  

1. Jednog dana dok je naučavao narod u Hramu i naviještao evanđelje, ispriječe se glavari svećenički i pismoznanci sa starješinama
2. pa mu dobace: "Reci nam kojom vlašću to činiš ili tko ti dade tu vlast?"
3. On odgovori: "Upitat ću i ja vas. Recite mi:
4. krst Ivanov bijaše li od Neba ili od ljudi?"
5. A oni smišljahu među sobom: "Reknemo li 'od Neba', odvratit će 'Zašto mu ne povjerovaste?'
6. A reknemo li 'od ljudi', sav će nas narod kamenovati. Ta uvjeren je da je Ivan prorok."
7. I odgovore da ne znaju odakle.
8. I Isus reče njima: "Ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim."
9. Zatim uze narodu kazivati ovu prispodobu: "Čovjek posadi vinograd, iznajmi ga vinogradarima i otputova na dulje vrijeme."
10. Kada dođe doba, posla slugu vinogradarima da mu dadnu od uroda vinogradskoga. No vinogradari ga istukoše i otposlaše praznih ruku.
11. Nato on posla drugoga slugu. Ali oni i toga istukoše, izružiše i otposlaše praznih ruku.
12. Posla i trećega. A oni i njega izraniše i izbaciše."
13. Nato reče gospodar vinograda: 'Što da učinim? Poslat ću im sina svoga ljubljenoga. Njega će valjda poštovati.'
14. Ali kada ga vinogradari ugledaju, stanu među sobom umovati: 'Ovo je baštinik. Ubijmo ga da baština bude naša.'
15. Izbaciše ga iz vinograda i ubiše." "Što će dakle učiniti s njima gospodar vinograda?
16. Doći će i pogubiti te vinogradare i dati vinograd drugima." Koji ga slušahu rekoše: "Bože sačuvaj!"
17. A on ih ošinu pogledom i reče: "A što ono piše: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni?
18. Tko god padne na taj kamen, smrskat će se, a na koga on padne, satrt će ga."
19. Pismoznanci i glavari svećenički gledahu da istog časa stave ruke na nj, ali se pobojaše naroda. Dobro razumješe da o njima kaza tu prispodobu.
20. Vrebajući na nj, poslaše uhode koji su se pravili pravednicima da ga uhvate u riječi pa da ga predaju oblasti i vlasti upraviteljevoj.
21. Upitaše ga dakle: "Učitelju, znamo da pravo zboriš i naučavaš te nisi pristran, nego po istini učiš putu Božjem.
22. Je li nam dopušteno dati porez caru ili nije?"
23. Proničući njihovu lukavost, reče im:
24. Pokažite mi denar. "Čiju ima sliku i natpis?"
25. A oni će: "Carevu." On im reče: "Stoga dajte caru carevo, a Bogu Božje."
26. I ne mogoše ga uhvatiti u riječi pred narodom, nego umuknuše zadivljeni njegovim odgovorom.
27. Pristupe mu neki od saduceja, koji niječu uskrsnuće. Upitaše ga:
28. Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu.
29. Bijaše tako sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece.
30. Drugi uze njegovu ženu,
31. onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece.
32. Naposljetku umrije i žena.
33. Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu."
34. Reče im Isus: "Djeca se ovog svijeta žene i udaju.
35. No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju.
36. Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća."
37. A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim.
38. A nije on Bog mrtvih, nego živih. Ta svi njemu žive!"
39. Neki pismoznanci primijete: "Učitelju! Dobro si rekao!"
40. I nisu se više usuđivali upitati ga bilo što.
41. A on im reče: "Kako kažu da je Krist sin Davidov?
42. Ta sam David veli u Knjizi psalama: Reče Gospod Gospodinu mojemu: 'Sjedi mi zdesna
43. dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim!'
44. David ga dakle naziva Gospodinom. Kako mu je onda sin?"
45. I pred svim narodom reče svojim učenicima:
46. Čuvajte se pismoznanaca, koji rado hodaju u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama,
47. proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda."

  Luke (20/24)