John (17/21)  

1. To Isus doreče, a onda podiže oči k nebu i progovori: "Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe
2. i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao.
3. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao - Isusa Krista.
4. Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti.
5. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo.
6. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali.
7. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao
8. jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao.
9. Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji.
10. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima.
11. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi.
12. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni.
13. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi.
14. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta.
15. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga.
16. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta.
17. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina.
18. Kao što ti mene posla u svijet tako i ja poslah njih u svijet.
19. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.
20. Ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene:
21. da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.
22. I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno -
23. ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio.
24. Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta.
25. Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao.
26. I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima - i ja u njima."

  John (17/21)