John (16/21)  

1. To sam vam govorio da se ne sablaznite.
2. Izopćavat će vas iz sinagoga. Štoviše, dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu.
3. A to će činiti jer ne upoznaše ni Oca ni mene.
4. Govorio sam vam ovo da se, kada dođe vrijeme, sjetite da sam vam rekao." "S početka vam ne rekoh ovo jer bijah s vama.
5. A sada odlazim k onome koji me posla i nitko me od vas ne pita: 'Kamo ideš?'
6. Naprotiv, žalošću se ispunilo vaše srce što vam ovo kazah.
7. No kažem vam istinu: bolje je za vas da ja odem: jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama; ako pak odem, poslat ću ga k vama.
8. A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda:
9. grijeh je što ne vjeruju u mene;
10. pravednost - što odlazim k Ocu i više me ne vidite;
11. a osuda - što je knez ovoga svijeta osuđen.
12. Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi.
13. No kada dođe on - Duh Istine - upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi.
14. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama.
15. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će vama."
16. Malo, i više me nećete vidjeti; i opet malo, pa ćete me vidjeti.
17. Nato se neki od učenika zapitkivahu: "Što je to što nam kaže: 'Malo, i nećete me vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti' i 'Odlazim Ocu'?"
18. Govorahu dakle: "Što je to što kaže 'Malo'? Ne znamo što govori."
19. Isus spozna da su ga htjeli pitati pa im reče: "Pitate se među sobom o tome što kazah: 'Malo, i nećete me vidjeti; i opet malo, pa ćete me vidjeti'?
20. Zaista, zaista, kažem vam: vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost.
21. Žena kad rađa, žalosna je jer je došao njezin čas; ali kad rodi djetešce, ne spominje se više muke od radosti što se čovjek rodio na svijet.
22. Tako dakle i vi: sad ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti; i srce će vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće.
23. U onaj me dan nećete ništa više pitati. Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete u Oca, dat će vam u moje ime.
24. Dosad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna!"
25. To sam vam govorio u poredbama. Dolazi čas kad vam više neću govoriti u poredbama, nego ću vam otvoreno navješćivati Oca.
26. U onaj dan iskat ćete u moje ime i ne velim vam da ću ja moliti Oca za vas.
27. Ta sam vas Otac ljubi jer vi ste mene ljubili i vjerovali da sam ja od Boga izišao.
28. Izišao sam od Oca i došao na svijet. Opet ostavljam svijet i odlazim Ocu."
29. Kažu mu učenici: "Evo, sad otvoreno zboriš i nikakvon se poredbom ne služiš.
30. Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga."
31. Odgovori im Isus: "Sada vjerujete?
32. Evo dolazi čas i već je došao: raspršit ćete se svaki na svoju stranu i mene ostaviti sama. No ja nisam sam jer Otac je sa mnom.
33. To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite - ja sam pobijedio svijet!"

  John (16/21)