John (15/21)  

1. Ja sam istinski trs, a Otac moj - vinogradar.
2. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese.
3. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio.
4. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.
5. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.
6. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore.
7. Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam.
8. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.
9. Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi.
10. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj.
11. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.
12. Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!
13. Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.
14. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam.
15. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga.
16. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime.
17. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge."
18. Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas.
19. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi.
20. Sjećajte se riječi koju vam rekoh: 'Nije sluga veći od svoga gospodara.' Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, da vašu će čuvati.
21. A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga jer ne znaju onoga koji mene posla.
22. Da nisam došao i da im nisam govorio, ne bi imali grijeha; no sada nemaju izgovora za svoj grijeh.
23. Tko mene mrzi, mrzi i Oca mojega.
24. Da nisam učinio među njima djela kojih nitko drugi ne čini, ne bi imali grijeha; a sada vidješe pa ipak zamrziše i mene i Oca mojega.
25. No neka se ispuni riječ napisana u njihovu Zakonu: Mrze me nizašto.
26. A kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on će svjedočiti za mene.
27. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom.

  John (15/21)