James (2/5)  

1. Braćo moja, vjeru Gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranošću!
2. Dođe li na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem, u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u bijednoj odjeći
3. i vi se zagledate u onoga što nosi sjajnu odjeću te reknete: "Ti lijepo ovdje sjedni!", a siromahu reknete: "Ti stani - ili sjedni - ondje, podno podnožja moga!",
4. niste li u sebi pristrano sudili te postali suci što naopako sude?
5. Čujte, braćo moja ljubljena: nije li Bog one koji su svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obećao onima koji ga ljube?
6. A vi prezreste siromaha! Ne tlače li vas upravo bogataši? Ne vuku li vas baš oni na sudove?
7. Ne psuju li oni lijepo Ime na vas zazvano?
8. Ako doista izvršujete kraljevski zakon po Pismu: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, dobro činite;
9. ako li ste pristrani, grijeh činite i Zakon vas osuđuje kao prijestupnike.
10. Ta tko sav Zakon uščuva, a u jednome samo posrne, postao je krivac svega.
11. Jer tko reče: Ne čini preljuba, reče i: Ne ubij. Ako dakle i ne činiš preljuba, a ubiješ, postao si prijestupnik Zakona.
12. Tako govorite i tako činite kao oni koji imaju biti suđeni po zakonu slobode.
13. Jer nemilosrdan je sud onomu tko ne čini milosrđa; a milosrđe likuje nad sudom.
14. Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti?
15. Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje
16. pa im tkogod od vas rekne: "Hajdete u miru, grijte se i sitite", a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist?
17. Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u sebi.
18. Inače, mogao bi tko reći: "Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru.
19. Ti vjeruješ da je jedan Bog? Dobro činiš! I đavli vjeruju, i dršću."
20. Hoćeš li spoznati, šuplja glavo, da je vjera bez djela jalova?
21. Zar se Abraham, otac naš, ne opravda djelima, kad na žrtvenik prinese Izaka, sina svoga?
22. Vidiš: vjera je surađivala s djelima njegovim i djelima se vjera usavršila
23. te se ispunilo Pismo koje veli: Povjerova Abraham Bogu i uračuna mu se u pravednost pa prijatelj Božji posta.
24. Gledajte: čovjek se opravdava djelima, a ne samom vjerom.
25. Ne opravda li se slično, djelima, i Rahaba bludnica kad primi glasnike i drugim ih putom izvede?
26. Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.

  James (2/5)