Isaiah (12/66)  

1. Reći ćeš u dan onaj: Hvalim te, Jahve, razgnjevi se ti na mene, ali se odvratio gnjev tvoj i ti me utješi!
2. Evo, Bog je spasenje moje, uzdam se, ne bojim se više, jer je Jahve snaga moja i pjesma, on je moje spasenje.
3. I s radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja.
4. Reći ćete u dan onaj: Hvalite Jahvu prizivajte ime njegovo! Objavite narodima djela njegova, razglašujte uzvišenost imena njegova!
5. Pjevajte Jahvi, jer stvori divote, neka je to znano po svoj zemlji!
6. Kličite i radujte se, stanovnici Siona, jer je velik među vama Svetac Izraelov!

  Isaiah (12/66)