Hosea (8/14)  

1. Trublju na usta, poput stražara na Domu Jahvinu; jer oni moj Savez prestupiše, otpadoše od moga Zakona.
2. Meni viču: "Poznajemo te, Bože Izraelov."
3. Ali je Izrael odbacio dobro, dušman će ga progoniti.
4. Kraljeve su postavljali bez mene, knezove birali bez znanja moga. Od srebra svog i zlata načiniše sebi kumire da budu uništeni.
5. Odbacih tvoje tele, Samarijo, na njih se gnjev moj rasplamtio. Dokle će ostati nečisti sinovi Izraelovi?
6. Umjetnik ga je neki načinio, i ono Bog nije. Prometnut će se u komadiće tele samarijsko.
7. Posijali su vjetar, i požet će oluju; žito im neće proklijati, neće brašna dati; ako ga i dade proždrijet će ga tuđinci.
8. Progutan je Izrael, evo ga među narodima poput nevrijedne posude;
9. jer otiđoše k Asircu, divljem magarcu što sam živi! Efrajim obdaruje milosnike.
10. Neka ih samo obdaruje, među narode ću ih sada razasuti: i doskora će uzdrhtati pod teretom kralja knezova.
11. Žrtvenike je umnožio Efrajim, za grijeh su mu oni poslužili.
12. Da mu i tisuću zakona svojih napišem, oni ih smatraju tuđima.
13. Nek' žrtvuju klanice što mi ih prinose, nek' samo jedu meso! Jahvi se ne mile. Odsad će se spominjati bezakonja njihova i njihove će kazniti grijehe: u Egipat će se oni vratiti.
14. Izrael je zaboravio tvorca svoga i sebi dvorove sagradio; Juda je namnožio gradove tvrde. Oganj ću pustiti na gradove njegove; vatra će mu dvorove progutati.

  Hosea (8/14)