Hebrews (1/13)  

1. Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima;
2. konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove.
3. On, koji je odsjaj Slave i otisak Bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna Veličanstvu u visinama;
4. postade toliko moćniji od anđela koliko je uzvišenije nego oni baštinio ime.
5. Ta kome od anđela ikad reče: Ti si sin moj, danas te rodih; ili pak: Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin.
6. A opet, kad uvodi Prvorođenca u svijet, govori: Nek pred njim nice padnu svi anđeli Božji.
7. Za anđele veli: Anđele čini vjetrovima, sluge svoje plamenom ognjenim,
8. ali za Sina: Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, i pravedno žezlo - žezlo je tvog kraljevstva.
9. Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, stoga Bog, Bog tvoj, tebe pomaza uljem radosti kao nikog od tvojih drugova.
10. I: Ti u početku, Gospodine, utemelji zemlju i nebo je djelo ruku tvojih.
11. Propast će, ti ćeš ostati, sve će ostarjeti kao odjeća.
12. Mijenjaš ih poput haljine, kao odjeću, i nestaju. A ti si uvijek isti - godinama tvojim nema kraja.
13. Za koga pak od anđela ikad reče: Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim!
14. Svi ti zar nisu služnički duhovi što se šalju služiti za one koji imaju baštiniti spasenje?

      Hebrews (1/13)