Genesis (1/50)  

1. U početku stvori Bog nebo i zemlju.
2. Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama.
3. I reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I bi svjetlost.
4. I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame.
5. Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro - dan prvi.
6. I reče Bog: "Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!" I bi tako.
7. Bog načini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom.
8. A svod prozva Bog nebo. Tako bude večer, pa jutro - dan drugi.
9. I reče Bog: "Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!" I bi tako.
10. Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog da je dobro.
11. I reče Bog: "Neka proklija zemlja zelenilom - travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme. I bi tako.
12. I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro.
13. Tako bude večer, pa jutro - dan treći.
14. I reče Bog: "Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama,
15. i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!" I bi tako.
16. I načini Bog dva velika svjetlila - veće da vlada danom, manje da vlada noću - i zvijezde.
17. I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju,
18. da vladaju danom i noću i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro.
19. Tako bude večer, pa jutro - dan četvrti.
20. I reče Bog: "Nek' povrvi vodom vreva živih stvorova, i ptice nek' polete nad zemljom, svodom nebeskim!" I bi tako.
21. Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne žive stvorove što mile i vrve vodom i ptice krilate svake vrste. I vidje Bog da je dobro.
22. I blagoslovi ih govoreći: "Plodite se i množite i napunite vode morske! I ptice neka se namnože na zemlji!"
23. Tako bude večer, pa jutro - dan peti.
24. I reče Bog: "Neka zemlja izvede živa bića, svako prema svojoj vrsti: stoku, gmizavce i zvjerad svake vrste!" I bi tako.
25. I stvori Bog svakovrsnu zvjerad, stoku i gmizavce svake vrste. I vidje Bog da je dobro.
26. I reče Bog: "Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima što puze po zemlji!"
27. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.
28. I blagoslovi ih Bog i reče im: "Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!"
29. I doda Bog: "Evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam budu za hranu!
30. A zvijerima na zemlji i pticama u zraku i gmizavcima što puze po zemlji u kojima je dah života - neka je za hranu sve zeleno bilje!" I bi tako.
31. I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro. Tako bude večer, pa jutro - dan šesti.

      Genesis (1/50)