Galatians (5/6)  

1. Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!
2. Evo ja, Pavao, velim vam: ako se obrežete, Krist vam ništa neće koristiti.
3. I ponovno jamčim svakom čovjeku koji se obreže: dužan je opsluživati sav Zakon.
4. Prekinuli ste s Kristom vi koji se u Zakonu mislite opravdati; iz milosti ste ispali.
5. Jer mi po Duhu iz vjere očekujemo pravednost, nadu svoju.
6. Uistinu, u Kristu Isusu ništa ne vrijedi ni obrezanje ni neobrezanje, nego - vjera ljubavlju djelotvorna.
7. Dobro ste trčali; tko li vas je samo spriječio da se više ne pokoravate istini?
8. Ta pobuda nije od Onoga koji vas zove!
9. Malo kvasca cijelo tijesto ukvasa.
10. Ja se uzdam u vas u Gospodinu: vi nećete drukčije misliti. A tko vas zbunjuje, snosit će osudu, tko god bio.
11. A ja, braćo, ako sveudilj propovijedam obrezanje, zašto me sveudilj progone? Onda je obeskrijepljena sablazan križa!
12. Uškopili se oni koji vas podbunjuju!
13. Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego - ljubavlju služite jedni drugima.
14. Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!
15. Ako li pak jedni druge grizete i glođete, pazite da jedni druge ne proždrete.
16. Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela!
17. Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete.
18. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.
19. A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost,
20. idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja,
21. zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti.
22. Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost,
23. blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona.
24. Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama.
25. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo!
26. Ne hlepimo za taštom slavom! Ne izazivajmo jedni druge, ne zaviđajmo jedni drugima!

  Galatians (5/6)