Ezra (2/10)  

1. Ovo su ljudi one pokrajine koji su se vratili iz sužanjstva u Babilonu, kamo ih bijaše odveo babilonski kralj Nabukodonozor. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad.
2. Stigli su oni i s njima Zerubabel, Ješua, Nehemija, Seraja, Reelaja, Nahamani, Mordokaj, Bilšan, Mispar, Bigvaj, Rehum i Baana. Evo popisa ljudi od naroda Izraelova:
3. sinovi Paroševi: dvije tisuće stotinu sedamdeset i dva;
4. sinovi Šefatjini: tri stotine sedamdeset i dva;
5. Arahovi sinovi: sedam stotina sedamdeset i pet;
6. sinovi Pahat-Moabovi, to jest sinovi Ješuini i Joabovi sinovi: dvije tisuće osam stotina i dvanaest;
7. Elamovi sinovi: tisuću dvije stotine pedeset i četiri;
8. sinovi Zatuovi: devet stotina četrdeset i pet;
9. Zakajevi sinovi: sedam stotina i šezdeset;
10. Banijevi sinovi: šest stotina četrdeset i dva;
11. Bebajevi sinovi: šest stotina dvadeset i tri;
12. sinovi Azgadovi: tisuću dvije stotine dvadeset i dva;
13. Adonikamovi sinovi: šest stotina šezdeset i šest;
14. sinovi Bigvajevi: dvije tisuće pedeset i šest;
15. Adinovi sinovi: četiri stotine pedeset i četiri;
16. sinovi Aterovi, od Ezekije: devedeset i osam;
17. Besajevi sinovi: tri stotine dvadeset i tri;
18. sinovi Jorini: stotinu i dvanaest;
19. Hašumovi sinovi: dvije stotine dvadeset i tri;
20. sinovi Gibarovi: devedeset i pet;
21. ljudi iz Betlehema: stotinu dvadeset i tri;
22. ljudi iz Netofe: pedeset i šest;
23. ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam;
24. ljudi iz Bet Azmaveta: četrdeset i dva;
25. ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina četrdeset i tri;
26. ljudi iz Rame i Gebe: šest stotina dvadeset i jedan;
27. ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva;
28. ljudi iz Betela i Aja: dvije stotine dvadeset i tri;
29. nebonski sinovi: pedeset i dva;
30. sinovi Magbiša: stotinu pedeset i šest;
31. sinovi jednoga drugog Elama: tisuću dvije stotine pedeset i četiri;
32. Harimovi sinovi: tri stotine i dvadeset;
33. sinovi Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i pet;
34. sinovi Jerihona: tri stotine četrdeset i pet;
35. sinovi Senajini: tri tisuće šest stotina trideset.
36. Svećenici: Jedajini sinovi, to jest iz kuće Ješuine: devet stotina sedamdeset i tri;
37. sinovi Imerovi: tisuću pedeset i dva;
38. Pašhurovi sinovi: tisuću dvije stotine četrdeset i sedam;
39. sinovi Harimovi: tisuću i sedamnaest.
40. Leviti: sinovi Ješuini i Kadmielovi od Hodavjinovaca: sedamdeset i četiri.
41. Pjevači: sinovi Asafovi: stotinu dvadeset i osam.
42. Vratari: sinovi Šalumovi, sinovi Aterovi, sinovi Talmonovi, sinovi Akubovi, sinovi Hatitini i sinovi Šobajevi: u svemu stotinu trideset i devet.
43. Netinci - sluge hramske: Sihini sinovi, sinovi Hasufini, sinovi Tabaotovi,
44. Kerosovi sinovi, Siahini sinovi, Fadonovi sinovi,
45. sinovi Lebanovi, sinovi Hagabini, sinovi Akubovi,
46. Hagabovi sinovi, Šamlajevi sinovi, Hananovi sinovi,
47. sinovi Gidelovi, sinovi Gaharovi, sinovi Reajini,
48. Resinovi sinovi, Nekodini sinovi, Gazamovi sinovi,
49. sinovi Uzini, sinovi Faseahini, sinovi Besajevi,
50. Asnanini sinovi, Meunimovi sinovi, Nefusimovi sinovi,
51. sinovi Bakbukovi, sinovi Hakufini, sinovi Harhurovi,
52. Baslutovi sinovi, Mehidini sinovi, Haršini sinovi,
53. sinovi Barkosovi, sinovi Sisrini, sinovi Tamahovi,
54. Nesiahovi sinovi, Hatifini sinovi.
55. Sinovi slugu Salomonovih: sinovi Sotajevi, sinovi Hasoferetovi, sinovi Farudini,
56. Jalini sinovi, Darkonovi sinovi, Gidelovi sinovi,
57. sinovi Šefatjini, sinovi Hatilovi, sinovi Pokeret-Hasebajimovi, sinovi Amijevi.
58. Svega netinaca i sinova slugu Salomonovih: tri stotine dvadeset i dva.
59. Oni koji su pošli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adana, Imera, a nisu mogli dokazati da li je njihov dom i njihovo sjeme izraelskog podrijetla:
60. sinovi Dalajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini - njih šest stotina pedeset i dva.
61. A od svećeničkih sinova: Hobajini sinovi, Hakosovi sinovi, sinovi Barzilaja - onoga koji je uzeo za ženu jednu kćer Barzilaja Gileađanina te se prozvao tim imenom.
62. Oni su tražili svoje rodoslovne popise, ali ih nisu našli. Bili su izlučeni iz svećeništva.
63. I namjesnik im zabrani jesti od svetinja sve dok se ne pojavi svećenik za Urim i Tumim.
64. Sav je zbor brojio četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset duša,
65. ne računajući njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuća tri stotine i sedam. Bijaše i dvije stotine pjevača i pjevačica.
66. Njihovih je konja bilo sedam stotina trideset i šest, njihovih mazga dvije stotine četrdeset i pet,
67. deva je bilo četiri stotine trideset i pet, a njihovih magaraca ukupno šest tisuća sedam stotina i dvadeset.
68. Stanovit broj obiteljskih glavara kad su stigli u Dom Jahvin, koji je u Jeruzalemu, dragovoljno su priložili darove za Dom Božji da bi se podigao na svome mjestu.
69. Dali su prema svojim mogućnostima u riznicu šezdeset tisuća drahmi zlata, pet tisuća mina srebra i stotinu svećeničkih haljina.
70. Svećenici, leviti i dio naroda nastaniše se u Jeruzalemu; a vratari, pjevači, netinci i svi ostali Izraelci u svojim gradovima.

  Ezra (2/10)