Ephesians (3/6)  

1. Radi toga ja, Pavao, sužanj Krista Isusa za vas pogane...
2. Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas:
3. objavom mi je obznanjeno otajstvo, kako netom ukratko opisah.
4. Čitajući to, možete dokučiti kako ja shvaćam Kristovo otajstvo,
5. koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima:
6. da su pogani subaštinici i "sutijelo" i sudionici obećanja u Kristu Isusu - po evanđelju,
7. kojega postadoh poslužiteljem darom milosti Božje koja mi je dana djelotvornošću snage njegove.
8. Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova
9. i osvijetliti rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori,
10. da sada - po Crkvi - Vrhovništvima i Vlastima na nebesima bude obznanjena mnogolika mudrost Božja
11. zasnovana - po naumu o vjekovima - u Kristu Isusu Gospodinu našemu.
12. U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup.
13. Zato ne klonite, molim, s nevolja mojih za vas! One su slava vaša!
14. Zato prigibam koljena pred Ocem,
15. od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji:
16. neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka
17. da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni
18. mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina
19. te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.
20. Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti -
21. Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen.

  Ephesians (3/6)