Ephesians (2/6)  

1. I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha
2. u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima.
3. Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi.
4. Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi,
5. nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom - milošću ste spašeni! -
6. te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu:
7. da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje.
8. Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar!
9. Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.
10. Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.
11. Spominjite se stoga da nekoć bijaste neznabošci u tijelu - neobrezanicima su vas zvali oni koji se zovu obrezani, rukom, na tijelu -
12. i da u ono vrijeme bijaste izvan Krista, udaljeni od građanstva izraelskoga, tuđi Savezima obećanja, bez nade bijaste i neznabošci na svijetu.
13. Sada pak, u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko, dođoste blizu - po Krvi Kristovoj.
14. Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu.
15. Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi da u sebi, uspostavljajući mir, od dvojice sazda jednoga novog čovjeka
16. te obojicu u jednome Tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo.
17. I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu,
18. jer po njemu jedni i drugi u jednome Duhu imamo pristup Ocu.
19. Tako dakle više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji
20. nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus.
21. U njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu.
22. U njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u Duhu.

  Ephesians (2/6)