Deuteronomy (14/34)  

1. Vi ste sinovi Jahve, Boga svoga. Nemojte na sebi praviti ureza ni podstriga na čelu za pokojnikom.
2. TÓa ti si narod posvećen Jahvi, Bogu svome; Jahve je odabrao tebe između svih naroda na zemlji da budeš njegov narod, njegova predraga svojina.
3. Ništa odvratno nemojte jesti.
4. Ovo su životinje koje možete jesti: vol, ovca, koza,
5. jelen, srna, srndać, kozorog, antilopa, bivol i divokoza;
6. možete jesti svaku životinju koja ima razdvojene papke - nadvoje posve razdvojene - i koja preživa.
7. Samo od preživača ili od životinja s razdvojenim čaporcima ne možete jesti ove : devu, arnebeta i svisca. Te, naime, iako preživaju, nemaju razdvojenih papaka; neka su za vas nečiste.
8. A svinja, premda ima papke razdvojene, ne preživa: neka je za vas nečista. Njezina mesa nemojte jesti niti se njezina strva doticati.
9. A od svega što u vodi živi ovo možete jesti: što god ima ljuske i peraje, možete jesti.
10. A što nema ljusaka i peraja, ne smijete jesti. To neka je za vas nečisto.
11. Svaku čistu pticu možete jesti.
12. Ali ovih ne smijete jesti: orla strvinara i jastreba,
13. tetrijeba, sokola bilo koje vrste;
14. gavrana bilo koje vrste;
15. noja, kopca, galeba ni kraguja bilo koje vrste;
16. sove, jejine i labuda;
17. pelikana, bijelog strvinara i gnjurca;
18. rode, čaplje bilo koje vrste; pupavca i šišmiša.
19. Svi krilati kukci neka su za vas nečisti - ne smijete ih jesti.
20. Sve krilato čisto možete jesti.
21. Ne smijete jesti ništa što crkne. Daj to pridošlici koji boravi u tvojim gradovima neka jede ili pak prodaj tuđincu. Jer ti si narod posvećen Jahvi, Bogu svome. Ne kuhaj kozleta u mlijeku njegove majke!
22. Odvajaj desetinu dohotka svake godine od svega što tvoj usjev u polju donese.
23. A onda blaguj desetine svoga žita, svoga vina, svoga ulja i prvine svoje krupne i sitne stoke u nazočnosti Jahve, Boga svoga, na mjestu koje on odabere da svoje ime ondje nastani; da se tako naučiš zauvijek bojati se Jahve, Boga svoga.
24. Bude li ti put predug te ne mogneš donijeti desetine - jer je mjesto što ga Jahve odabere da u njemu nastani svoje ime previše daleko od tebe - tada, kad te Jahve, Bog tvoj, blagoslovi,
25. prodaj to za novac, uzmi novac u ruku pa idi u mjesto što ga odabere Jahve, Bog tvoj.
26. Ondje za novac kupi što želiš: goveče, sitno živinče, vino ili opojno piće - što god ti duša zaželi. Ondje u nazočnosti Jahve, Boga svoga, blaguj i veseli se ti i tvoji ukućani.
27. Ne zanemaruj levita koji bude u tvojim gradovima, jer on nema udjela ni baštine s tobom.
28. Na kraju svake treće godine iznesi svu desetinu svoga prihoda od te godine i položi je na svoja vrata.
29. Pa neka dođe levit - jer nema udjela ni baštine s tobom - došljak, sirota i udovica koji budu živjeli u tvom gradu i neka jedu i neka se nasite. Tako će te blagoslivljati Jahve, Bog tvoj, u svim poslovima što ih tvoja ruka poduzme.

  Deuteronomy (14/34)