Colossians (4/4)    

1. Gospodari, pružajte svojim robovima što je pravo i pravično, znajući da i vi imate Gospodina na nebu!
2. U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju!
3. Molite ujedno i za nas: da nam Bog otvori vrata riječi te propovijedamo otajstvo Kristovo, za koje sam i okovan;
4. da ga očitujem propovijedajući kako treba.
5. Mudro se ponašajte prema onima vani: iskupljujte vrijeme!
6. Riječ neka vam je uvijek ljubazna, solju začinjena: znajte svakomu odgovoriti kako treba.
7. Što je sa mnom - o svemu će vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat, vjerni poslužitelj i sa mnom sluga u Gospodinu.
8. Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša.
9. Šaljem ga s Onezimom, vjernim i ljubljenim bratom, koji je vaš zemljak: oni će vam priopćiti kako je ovdje.
10. Pozdravlja vas Aristarh, suuznik moj. I Marko, nećak Barnabin, o kome primiste naredbe: dođe li k vama, lijepo ga primite.
11. Pozdravlja vas i Isus, zvani Just. Od onih koji su iz obrezanja samo su mi ovi suradnici na kraljevstvu Božjemu, oni mi bijahu utjehom.
12. Pozdravlja vas Epafra, vaš zemljak, sluga Krista Isusa; on se uvijek bori za vas u molitvama: da se održite, savršeni i ispunjeni, u posvemašnjoj volji Božjoj.
13. Svjedočim doista za nj: mnogo se trudi za vas i za one u Laodiceji i one u Hierapolu.
14. Pozdravlja vas Luka, ljubljeni liječnik, i Dema.
15. Pozdravite braću u Laodiceji, i Nimfu i Crkvu u njezinoj kući.
16. A kad se ova poslanica pročita kod vas, pobrinite se da se pročita i u Laodicejskoj crkvi, i vi da pročitate onu iz Laodiceje.
17. I recite Arhipu: "Pazi na službu koju si primio u Gospodinu: ispuni je!"
18. Pozdrav mojom rukom, Pavlovom! Spominjite se mojih okova! Milost s vama!

  Colossians (4/4)