Colossians (1/4)  

1. Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, i brat Timotej:
2. Kološanima, svetoj i vjernoj braći u Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega!
3. Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, svagda za vas moleći.
4. Jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svima svetima
5. poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. Za nju ste već čuli u Riječi istine -
6. evanđelju koje je do vas doprlo te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i među vama od dana kad ste čuli i spoznali milost Božju po istini,
7. kako ste naučili od ljubljenog Epafre, sluge zajedno s nama; on je umjesto nas, vjeran poslužitelj Kristov,
8. on nas je i obavijestio o vašoj ljubavi u Duhu.
9. Zato i mi, od dana kada to čusmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje Njegove u svoj mudrosti i shvaćanju duhovnome:
10. da živite dostojno Gospodina i posve mu ugodite, plodni svakim dobrim djelom i rastući u spoznaji Božjoj;
11. osnaženi svakom snagom, po sili Slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost;
12. s radošću zahvaljujući Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
13. On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
14. u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha.
15. On je slika Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja.
16. Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno:
17. on je prije svega i sve stoji u njemu.
18. On je Glava Tijela, Crkve; on je Početak, Prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak.
19. Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu
20. i po njemu - uspostavivši mir krvlju križa njegova - izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.
21. I vas, nekoć po zlim djelima udaljene i neprijateljski raspoložene,
22. sada u ljudskom tijelu Kristovu, po smrti, sa sobom izmiri da vas k sebi privede svete, bez mane i besprigovorne.
23. Samo ako ostanete u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani u nadi evanđelja koje čuste, koje se propovijeda svakom stvorenju pod nebom, a ja mu, Pavao, postadoh poslužiteljem.
24. Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu.
25. Njoj ja postadoh poslužiteljem po rasporedbi Božjoj koja mi je dana za vas da potpuno pronesem Riječ Božju -
26. otajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada očitovano svetima njegovim.
27. Njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to otajstvo među poganima: to jest Krist u vama, nada slave!
28. Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka, poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu.
29. Za to se i trudim i borim njegovom djelotvornošću koja u meni snažno djeluje.

      Colossians (1/4)