Acts (15/28)  

1. Uto neki siđoše iz Judeje i počeše učiti braću: "Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti."
2. Kad između njih te Pavla i Barnabe nasta prepirka i raspra nemalena, odrediše da Pavao i Barnaba i još neki drugi između njih uzađu u Jeruzalem k apostolima i starješinama poradi tog pitanja.
3. Oni su dakle, ispraćeni od Crkve, prolazili kroz Feniciju i Samariju pripovijedajući o obraćenju pogana i donoseći svoj braći veliku radost.
4. Kada pak stigoše u Jeruzalem, primi ih Crkva, apostoli i starješine. Ispripovjediše što sve Bog učini po njima.
5. Onda ustanu neki od onih što iz farizejske sljedbe bijahu prigrlili vjeru pa reknu: "Treba ih obrezati i zapovjediti im da opslužuju Zakon Mojsijev."
6. Nato se apostoli i starješine sastanu da to razmotre.
7. Nakon duge raspre ustade Petar i reče im: "Braćo, vi znate kako me Bog od najprvih dana između vas izabra da iz mojih usta pogani čuju riječ evanđelja i uzvjeruju.
8. I Bog, Poznavatelj srdaca, posvjedoči za njih: dade im Duha Svetoga kao i nama.
9. Nikakve razlike nije pravio između nas i njih: vjerom očisti njihova srca.
10. Što dakle sada iskušavate Boga stavljajući učenicima na vrat jaram kojeg ni oci naši ni mi nismo mogli nositi?
11. Vjerujemo, naprotiv: po milosti smo Gospodina Isusa spašeni, baš kao i oni."
12. Nato sve mnoštvo umuknu. Slušali su Barnabu i Pavla koji pripovjedahu kolika je znamenja i čudesa Bog po njima učinio među poganima.
13. Kad oni ušutješe, progovori Jakov: "Poslušajte me, braćo!
14. Šimun je izložio kako se Bog već na početku pobrinu između pogana uzeti narod imenu svojemu.
15. S time su u skladu riječi Proroka. Ovako je doista pisano:
16. Nakon toga vratit ću se i opet podići pali šator Davidov, iz ruševina ga podići, opet ga sazidati
17. da preostali ljudi potraže Gospodina i svi pogani na koje je zazvano ime moje, govori Gospodin, koji to
18. obznanjuje odvijeka.
19. Zato smatram da ne valja dodijavati onima koji se s poganstva obraćaju k Bogu,
20. nego im poručiti da se uzdržavaju od mesa okaljana idolima, od bludništva, od udavljenoga i od krvi.
21. Ta Mojsije od pradavnih naraštaja ima po gradovima propovjednike koji ga u sinagogama svake subote čitaju."
22. Tad apostoli i starješine zajedno sa svom Crkvom zaključe izabrati neke muževe između sebe i poslati ih u Antiohiju s Pavlom i Barnabom. Bijahu to Juda zvani Barsaba, i Sila, muževi vodeći među braćom.
23. Po njima pošalju ovo pismo: "Apostoli i starješine, braća, braći iz poganstva po Antiohiji, Siriji i Ciliciji - pozdrav!"
24. Budući da smo čuli kako vas neki od naših, ali bez našega naloga, nekakvim izjavama smetoše i duše vam uznemiriše,
25. zaključismo jednodušno izabrati neke muževe i poslati ih k vama zajedno s našim ljubljenim Barnabom i Pavlom,
26. ljudima koji su svoje živote izložili za ime Gospodina našega Isusa Krista.
27. Šaljemo vam dakle Judu i Silu. Oni će vam i usmeno priopćiti to isto.
28. Zaključismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno:
29. uzdržavati se od mesa žrtvovana idolima, od krvi, od udavljenoga i od bludništva. Budete li se toga držali, dobro ćete učiniti. Živjeli!"
30. Oni su se dakle oprostili i sišli u Antiohiju; sabrali su mnoštvo i predali pismo.
31. Kad ga pročitaše, svi se obradovaše zbog ohrabrenja.
32. Juda i Sila, i sami proroci, mnogim riječima ohrabriše i utvrdiše braću.
33. Neko se vrijeme zadrže pa se onda s mirom od braće vrate onima koji ih poslaše.
34. #
35. A Pavao i Barnaba ostadoše u Antiohiji naučavajući i navješćujući zajedno s mnogima drugima riječ Gospodnju.
36. Nakon nekog vremena reče Pavao Barnabi: "Vratimo se i pohodimo braću po svim gradovima u kojima smo navješćivali riječ Gospodnju, da vidimo kako su!"
37. Barnaba je htio povesti i Ivana zvanog Marko.
38. Pavao pak nije smatrao uputnim sa sobom voditi onoga koji se u Pamfiliji odvojio od njih te nije s njima pošao na djelo.
39. Spopade ih takva ogorčenost da se raziđoše: Barnaba povede Marka i otplovi na Cipar,
40. a Pavao sebi izabra Silu pa od braće povjeren milosti Gospodnjoj
41. proputova Siriju i Ciliciju, utvrđujući Crkve.

  Acts (15/28)