Acts (14/28)  

1. U Ikoniju isto tako uđoše u židovsku sinagogu i govorahu tako da povjerova veliko mnoštvo Židova i Grka.
2. Ali nepokorni Židovi razdražiše i podjariše pogane protiv braće.
3. Oni se ipak zadržaše duže vremena, smjeli u Gospodinu koji je svjedočio za Riječ milosti svoje, davao da se po njihovim rukama događaju znamenja i čudesa.
4. Mnoštvo se gradsko podvoji: jedni bijahu za Židove, drugi za apostole.
5. Pogani i Židovi sa svojim glavarima navališe da zlostave i kamenuju apostole.
6. Kada to opaziše, prebjegoše oni u likaonske gradove Listru i Derbu i okolicu.
7. Ondje su navješćivali evanđelje.
8. U Listri je sjedio neki čovjek uzetih nogu, hrom od majčine utrobe; nikada nije hodao.
9. Čuo je Pavla gdje govori.
10. Pavao ga pronikne pogledom, vidje da ima vjeru u spasenje pa mu iza glasa reče: "Uspravi se na noge!" On skoči i prohoda.
11. Kad mnoštvo ugleda što učini Pavao, povika likaonski: "Bogovi u ljudskom obličju siđoše k nama!"
12. I nazvaše Barnabu Zeusom, a Pavla Hermesom jer je Pavao vodio riječ.
13. A svećenik Zeusa Predgradskoga dovede pred vrata bikove i vijence te u zajednici s narodom htjede žrtvovati.
14. Kada su to dočuli apostoli Barnaba i Pavao, razdriješe haljine i uletješe u narod vičući:
15. Ljudi, što to radite? I mi smo smrtnici, baš kao i vi! Navješćujemo vam da se od tih ispraznosti obratite k Bogu živomu koji stvori nebo i zemlju, more i sve što je u njima.
16. On je u prošlim naraštajima pustio da svi pogani pođu svojim putovima.
17. Ipak ne ostavi sebe neposvjedočena: dobročinstva iskazuje, s neba vam kišu daje i vremena plodonosna, napunja hranom i radošću srca vaša."
18. I tako govoreći, jedva sklonuše mnoštvo da im ne žrtvuje.
19. Uto iz Antiohije i Ikonija nadođu neki Židovi, pridobiju svjetinu te kamenuju Pavla i odvuku ga izvan grada misleći da je mrtav.
20. Kad ga pak okružiše učenici, usta on i uđe u grad. Sutradan ode s Barnabom u Derbu.
21. Pošto navijestiše evanđelje tomu gradu i mnoge učiniše učenicima, vratiše se u Listru, u Ikonij i u Antiohiju.
22. Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje.
23. Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali.
24. Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju.
25. U Pergi navijestiše Riječ pa siđu u Ataliju.
26. Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše.
27. Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što sve učini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere.
28. I proveli su nemalo vremena s učenicima.

  Acts (14/28)