Acts (11/28)  

1. Dočuli apostoli i braća po Judeji da i pogani primiše riječ Božju
2. pa kad Petar uziđe u Jeruzalem, uzeše mu obrezanici prigovarati:
3. Ušao si, dobacivahu, k ljudima neobrezanima i jeo s njima!
4. Onda započe Petar te im izloži sve po redu:
5. Molio sam se, reče, u Jopi kadli u zanosu ugledam viđenje: posudu neku poput velika platna, uleknuta s četiri okrajka, gdje silazi s neba i dolazi do mene.
6. Zagledah se, promotrih je i vidjeh četvoronošce zemaljske, zvijeri i gmazove te ptice nebeske.
7. Začuh i glas koji mi govoraše: 'Ustaj, Petre! Kolji i jedi!'
8. Ja odvratih: 'Nipošto, Gospodine! Ta nikad mi još ništa okaljano ili nečisto ne uđe u usta.'
9. A glas će s neba po drugi put: 'Što Bog očisti, ti ne zovi nečistim.'
10. To se ponovi do triput, a onda se sve opet povuče na nebo."
11. I odmah se, evo, pred kućom u kojoj bijah pojaviše tri čovjeka poslana iz Cezareje k meni.
12. A Duh mi reče da pođem s njima ništa ne premišljajući. Sa mnom pođoše i ova šestorica braće te uđosmo u kuću tog čovjeka.
13. On nam pripovjedi kako je u svojoj kući vidio anđela koji je stao preda nj i rekao: 'Pošalji u Jopu i dozovi Šimuna nazvanog Petar;
14. on će ti navijestiti riječi po kojima ćeš se spasiti ti i sav dom tvoj.'"
15. I kad počeh govoriti, siđe na njih Duh Sveti kao ono na nas u početku.
16. Sjetih se tada riječi Gospodnje: 'Ivan je, govoraše on, krstio vodom, a vi ćete biti kršteni Duhom Svetim.'
17. Ako im je dakle Bog dao isti dar kao i nama koji povjerovasmo u Gospodina Isusa Krista, tko sam ja da bih se smio oprijeti Bogu?"
18. Kad su to čuli, umiriše se te stadoše slaviti Boga govoreći: "Dakle i poganima Bog dade obraćenje na život!"
19. Oni dakle što ih rasprši nevolja nastala u povodu Stjepana dopriješe do Fenicije, Cipra i Antiohije, nikomu ne propovijedajući Riječi doli samo Židovima.
20. Neki su od njih bili Ciprani i Cirenci. Kad stigoše u Antiohiju, propovijedahu i Grcima navješćujući evanđelje: Gospodina, Isusa.
21. Ruka Gospodnja bijaše s njima te velik broj ljudi povjerova i obrati se Gospodinu.
22. Vijest o tome doprije do Crkve u Jeruzalemu pa poslaše Barnabu u Antiohiju.
23. Kad on stiže i vidje milost Božju, obradova se te potaknu sve da u odlučnosti srca ostanu uz Gospodina.
24. Ta bijaše to muž čestit, pun Duha Svetoga i vjere. Znatno se mnoštvo prikloni Gospodinu.
25. Barnaba se zatim zaputi u Tarz potražiti Savla.
26. Kad ga nađe, odvede ga u Antiohiju. Punu su se godinu dana sastajali u toj Crkvi i poučavali poveće mnoštvo te se u Antiohiji učenici najprije prozvaše kršćanima.
27. U one dane dođoše u Antiohiju neki proroci iz Jeruzalema.
28. Jedan od njih, imenom Agab, usta i po Duhu pretkaza da će uskoro nastati velika glad po svem svijetu. Ona i nasta za Klaudija.
29. Stoga će svatko od učenika, odlučiše, koliko smogne poslati da se posluži braći u Judeji.
30. To i učiniše te poslaše starješinama po Barnabi i Savlu.

  Acts (11/28)