2Timothy (3/4)  

1. A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena.
2. Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici,
3. bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra,
4. izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga.
5. Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. I njih se kloni!
6. Od njih su doista oni što se uvlače u kuće i zarobljuju ženice, natovarene grijesima, vodane najrazličitijim strastima:
7. one uvijek uče, a nikako ne mogu doći do spoznaje istine.
8. Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini.
9. Ali neće više napredovati jer bezumlje će ovih postati očito, kako se to i onima dogodilo.
10. A ti si pošao za nmom u poučavanju, u ponašanju, u naumu, u vjeri, u strpljivosti, u ljubavi, u postojanosti;
11. u progonstvima, u patnjama koje su me zadesile u Antiohiji, u Ikoniju, u Listri. Kakva li sam progonstva podnio! I iz svih me izbavio Gospodin!
12. A i svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni.
13. Zli pak ljudi i vračari napredovat će sve više u zlu - kao zavodnici i zavedeni.
14. Ti, naprotiv, ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen
15. i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu.
16. Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti,
17. da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.

  2Timothy (3/4)