2Timothy (2/4)  

1. Ti se dakle, dijete moje, jačaj milošću u Kristu Isusu
2. i što si od mene po mnogim svjedocima čuo, to predaj vjernim ljudima koji će biti podobni i druge poučiti.
3. S njima se zlopati kao dobar vojnik Krista Isusa.
4. Tko vojuje, ne zapleće se u svagdanje poslove kako bi se vojskovođi svidio.
5. I natječe li se tko, ne ovjenčava se ako se zakonito ne natječe.
6. Ratar koji se trudi treba da prvi primi od uroda.
7. Shvati što govorim! Ta dat će ti Gospodin razum u svemu.
8. Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova - po mojem evanđelju.
9. Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zločinac. Ali riječ Božja nije okovana!
10. Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vječnom slavom.
11. Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti.
12. Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas.
13. Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati!
14. Na to podsjećaj zaklinjući pred Bogom neka ne bude rječoborstva: ničemu ne koristi, a na propast je onima koji slušaju.
15. Uznastoj da kao prokušan staneš pred Boga kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno reže riječ istine.
16. Svjetovnih se pak praznorječja kloni: sve će više provaljivati prema bezbožnosti
17. i riječ će njihova kao rak-rana izgrizati. Od njih su Himenej i Filet,
18. koji zastraniše od istine tvrdeći da je uskrsnuće već bilo te nekima prevraćaju vjeru.
19. Ipak čvrsti temelj Božji stoji - pod ovim je pečatom: Poznaje Gospodin one koji su njegovi i neka se kloni zloće tko god imenuje ime Gospodnje.
20. Pa u velikoj kući ima posuda ne samo zlatnih i srebrnih, nego i drvenih i glinenih; i jedne su časne, druge pak nečasne.
21. Očisti li se dakle tko od toga, bit će posuda časna, posvećena, korisna Gospodaru, za svako dobro djelo prikladna.
22. A mladenačkih se strastvenosti kloni! Teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju, mirom sa svima koji iz čista srca prizivlju Gospodina.
23. Lude pak i neobuzdane raspre odbijaj znajući da rađaju svađama.
24. A sluga Gospodnji treba da se ne svađa, nego da bude nježan prema svima, sposoban poučavati, zlo podnositi,
25. da s blagošću preodgaja protivnike, ne bi li ih Bog podario obraćenjem te spoznaju istinu
26. i ponovno budu trijezni izvan zamke đavla koji ih drži robljem svoje volje.

  2Timothy (2/4)