2Thessalonians (2/3)  

1. A što se tiče Dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo:
2. ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad-na Dan Gospodnji.
3. Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti,
4. Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom...
5. Ne sjećate li se, to sam vam govorio dok sam još bio među vama?
6. I sada znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme.
7. Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
8. Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga -
9. njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
10. i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.
11. I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži
12. te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.
13. Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
14. Da, na to vas pozva po našem evanđelju - na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
15. Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.
16. A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
17. neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

  2Thessalonians (2/3)