2Corinthians (3/13)  

1. Počinjemo li opet sami sebe preporučivati? Ili trebamo li, kao neki, preporučna pisma na vas ili od vas?
2. Vi ste pismo naše, upisano u srcima vašim; znaju ga i čitaju svi ljudi.
3. Vi ste, očito, pismo Kristovo kojemu mi poslužismo, napisano ne crnilom, nego Duhom Boga živoga; ne na pločama kamenim, nego na pločama od mesa, u srcima.
4. Takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga.
5. Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga.
6. On nas osposobi za poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje.
7. Pa ako je smrtonosna služba, slovima uklesana u kamenju, bila tako slavna da sinovi Izraelovi nisu mogli pogledati u lice Mojsijevo zbog prolazne slave lica njegova,
8. koliko li će slavnija biti služba Duha.
9. Jer ako je služba osude bila slavna, mnogo je slavnija služba pravednosti.
10. I zbilja, nije ni bilo proslavljeno ono što je u toj mjeri proslavljeno, ako se usporedi s uzvišenijom slavom.
11. Jer ako je ono prolazno bilo slavno, mnogo je slavnije ovo što ostaje.
12. Imajući dakle takvo pouzdanje, nastupamo sa svom otvorenošću,
13. a ne kao Mojsije koji je stavljao prijevjes na lice da sinovi Izraelovi ne vide svršetak prolaznoga.
14. Ali otvrdnu im pamet. Doista, do dana današnjega zastire taj prijevjes čitanje Staroga zavjeta: nije im otkriveno da je u Kristu prestao.
15. Naprotiv, kad god se čita Mojsije, do danas prijevjes zastire srce njihovo.
16. Ali kad se Izrael obrati Gospodinu, skinut će se prijevjes.
17. Gospodin je Duh, a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda.
18. A svi mi, koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po Duhu se Gospodnjem preobražavamo u istu sliku - iz slave u slavu.

  2Corinthians (3/13)