2Chronicles (11/36)  

1. Došavši u Jeruzalem, skupi sav dom Judin i Benjaminov, sto i osamdeset tisuća vrsnih ratnika, da udare na Izraela i da Roboamu vrate kraljevstvo.
2. Ali dođe Jahvina riječ Božjem čovjeku Šemaji:
3. Kaži Salomonovu sinu Roboamu, judejskomu kralju, i svim Izraelcima u Judinu i Benjaminovu plemenu:
4. Ovako veli Jahve: 'Ne idite se tući s braćom! Neka se svatko vrati svojoj kući, jer je ovo poteklo od mene.'" I oni poslušaše riječ Jahvinu, vratiše se i ne udariše na Jeroboama.
5. Roboam, stolujući u Jeruzalemu, poče dizati tvrde gradove po Judeji.
6. Tako je sagradio Betlehem, Etam, Tekou,
7. Bet Sur, Sokon, Adulam,
8. Gat, Maresu, Zif,
9. Adorajim, Lakiš, Azeku,
10. Soru, Ajalon i Hebron, tvrde gradove u Judinu i Benjaminovu plemenu.
11. Utvrdivši gradove, postavi im zapovjednike i dovuče zalihe hrane, ulja i vina;
12. u svaki pojedini grad stavi štitova i kopalja i utvrdi ih vrlo jako. Tako je on imao Judino i Benjaminovo pleme.
13. Svećenici i leviti, koji su bili po svem Izraelu, pristupiše k njemu iz svih krajeva.
14. Leviti ostaviše pašnjake i posjed te otiđoše u Judeju i Jeruzalem, jer ih je bio odbacio Jeroboam i njegovi sinovi da ne obavljaju svećeničku službu Jahvi,
15. a postavio je svećenike za uzvišice, za jarce i za telad koju je napravio.
16. Za njima su iz svih izraelskih plemena dolazili u Jeruzalem da žrtvuju Jahvi, Bogu svojih otaca, oni koji su srcem tražili Jahvu, Boga Izraelova.
17. Tako su utvrdili judejsko kraljevstvo i osokolili Salomonova sina Roboama za tri godine, jer su tri godine živjeli poput Davida i Salomona.
18. Roboam je sebi uzeo za žemu Mahalatu, kćer Davidova sina Jerimota, i Abihajilu, kćer Jišajeva sina Eliaba,
19. koja mu rodi sinove: Jeuša, Šemarju i Zahama.
20. A poslije nje oženio se Abšalomovom kćerju Maakom, koja mu rodi Abiju, Etaja, Zizu i Šelomita.
21. Roboam je ljubio Abšalomovu kćer Maaku više od svih svojih žena i inoča, iako je uzeo osamnaest žena i šezdeset inoča i rodio dvadeset i osam sinova i šezdeset kćeri.
22. I Roboam postavi Maakina sina Abiju za poglavara i kneza nad njegovom braćom, jer ga je naumio postaviti za kralja.
23. I, mudro radeći, razmjesti sinove po svim judejskim i Benjaminovim krajevima, po svim tvrdim gradovima, davši im hrane izobila i poženivši ih sa mnogo žena.

  2Chronicles (11/36)