1Timothy (5/6)  

1. Na starca se ne otresaj, nego ga nagovaraj kao oca, mladiće kao braću,
2. starice kao majke, djevojke kao sestre - u svoj čistoći.
3. Udovice poštuj - one koje su zaista udovice.
4. Ako li ipak koja udovica ima djecu ili unuke, neka najprije oni znaju očitovati svoju pobožnost prema vlastitom domu i uzdarjem uzvraćati roditeljima jer to je ugodno Bogu.
5. A ona koja je zaista udovica, posve sama, pouzdaje se u Boga, odana prošnjama i molitvama noć i dan;
6. ona, naprotiv, koja provodi lagodan život, živa je već umrla.
7. I to naglašuj da budu besprijekorne.
8. Ako li se tkogod za svoje, navlastito za ukućane, ne stara, zanijekao je vjeru i gori je od nevjernika.
9. U popis neka se unosi udovica ne mlađa od šezdeset godina, jednog muža žena,
10. koja ima svjedočanstvo dobrih djela: da je djecu odgojila, da je bila gostoljubiva, da je svetima noge prala, da je nevoljnima pomagala, da se svakom dobru djelu posvećivala.
11. Mlađe pak udovice odbijaj jer kad ih požuda odvrati od Krista, hoće se udati,
12. pa zasluže osudu što su pogazile prvotnu vjernost.
13. A uz to se, obilazeći po kućama, nauče biti besposlene, i ne samo besposlene, nego i brbljave i nametljive, govoreći što ne bi smjele.
14. Hoću dakle da se mlađe udaju, djecu rađaju, da budu kućevne te ne daju protivniku nikakva povoda za pogrđivanje.
15. Jer već su neke zastranile za Sotonom.
16. Ako koja vjernica ima udovica, neka im pomaže, a neka se ne opterećuje Crkva, da uzmogne pomoći onima koje su zaista udovice.
17. Starješine koji su dobri predstojnici dostojni su dvostruke časti, ponajpače oni koji se trude oko Riječi i poučavanja.
18. Pismo doista veli: Volu koji vrši ne zavezuj usta! I: Vrijedan je radnik plaće svoje.
19. Protiv starješine ne primaj tužbe, osim na osnovi dvaju ili triju svjedoka.
20. One koji griješe, pred svima ukori da i drugi imaju straha!
21. Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom i izabranim anđelima da se toga držiš bez predrasude i ništa ne činiš po naklonosti.
22. Ruku prebrzo ni na koga ne polaži i ne budi dionikom tuđih grijeha! Sebe čistim čuvaj!
23. Ne pij više samo vode, nego uzimaj malo vina poradi želuca i čestih svojih slabosti.
24. Grijesi nekih ljudi očiti su i prije suda, nekih pak samo nakon njega.
25. Tako su i dobra djela očita, a bila i drukčija, ne mogu se sakriti.

  1Timothy (5/6)