1Peter (5/5)    

1. Starješine dakle među vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedničar slave koja se ima očitovati:
2. pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga - ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno;
3. i ne kao gospodari Baštine nego kao uzori stada.
4. Pa kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave.
5. Tako i vi, mladići, podložite se starješinama; svi se jedni prema drugima pripašite poniznošću jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost.
6. Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme.
7. Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.
8. Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre.
9. Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu.
10. A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi.
11. Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen.
12. Pišem vam ukratko, po Silvanu, koga smatram bratom vjernim, da vas ohrabrim i posvjedočim kako je ovo istinska milost Božja. Nje se držite!
13. Pozdravlja vas suizabranica u Babilonu i Marko, sin moj.
14. Pozdravite jedni druge cjelovom ljubavi! Mir svima vama koji ste u Kristu!

  1Peter (5/5)