1Peter (1/5)  

1. Petar, apostol Isusa Krista: putnicima Raseljeništva u Pontu, Galaciji, Kapadociji, Aziji i Bitiniji,
2. po predznanju Boga Oca, posvećenjem Duha izabranima da budu poslušni te poškropljeni krvlju Isusa Krista. Punina vam milosti i mira!
3. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu,
4. za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vas,
5. vas koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme.
6. Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog različitih kušnja:
7. da prokušanost vaše vjere - dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša - stekne hvalu, slavu i čast o Objavljenju Isusa Krista.
8. Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene
9. što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša.
10. To su spasenje istraživali i pronicali proroci koji prorokovahu o milosti vama namijenjenoj.
11. Pronicali su na koje ili kakvo je vrijeme smjerao Duh Kristov u njima koji je unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama te slavama što su nakon njih imale doći:
12. bi im objavljeno da ne sebi nego vama poslužuju ono što vam sada u Duhu Svetom s neba poslanom navijestiše vaši blagovjesnici, a nada što se i anđeli žude nadviti.
13. Zato opašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista.
14. Kao poslušna djeca ne supriličujte se prijašnjim požudama iz doba neznanja.
15. Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju.
16. Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet.
17. Ako dakle Ocem nazivate njega koji nepristrano svakoga po djelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti.
18. Ta znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom,
19. nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane.
20. On bijaše doduše predviđen prije postanka svijeta, ali se očitova na kraju vremena radi vas
21. koji po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu.
22. Pošto ste posluhom istini očistili duše svoje za nehinjeno bratoljublje, od srca žarko ljubite jedni druge.
23. Ta nanovo ste rođeni, ne iz sjemena raspadljiva nego neraspadljiva: riječju Boga koji živi i ostaje.
24. Doista, svako je tijelo kao trava, sva mu slava ko cvijet poljski: sahne trava, vene cvijet,
25. ali Riječ Gospodnja ostaje dovijeka. Ta pak riječ jest evanđelje koje vam je naviješteno.

      1Peter (1/5)