1Kings (4/22)  

1. Kralj Salomon bio je kralj nad svim Izraelom,
2. a evo njegovih odličnika: Azarja, sin Sadokov, svećenik;
3. Elihoref i Ahija, sinovi Šišini, bilježnici; Jošafat, sin Ahiludov, savjetnik;
4. Benaja, sin Jojadin, vojskovođa; Sadok i Ebjatar, svećenici.
5. Azarja, sin Natanov, bio je nad namjesnicima; Zabud, sin Natanov, prijatelj kraljev;
6. Ahišar, upravitelj dvora; Eliab, sin Joabov, zapovjednik vojske; Adoram, sin Abdin, nadstojnik za tlaku.
7. Salomon je imao po svem Izraelu dvanaest namjesnika koji su opskrbljivali kralja i njegov dom; za svakoga je dolazio red da po jedan mjesec u godini podmiruje to uzdržavanje.
8. Evo njihovih imena: ...sin Hurov, u gori Efrajimovoj;
9. ...sin Dekerov, u Makasu, Šaalbimu, Bet Šemešu, Elonu do Bet Hanana;
10. ...sin Hesedov, u Arubotu; pod njim bijaše Soho i sav kraj heferski;
11. ...sin Abinadabov, nad svim okružjem dorskim; žena mu je bila Tafata, kći Salomonova;
12. Baana, sin Ahiludov, u Tanaku i Megidu i u svem Bet Šeanu, koji je pokraj Saretana niže Jizreela, od Bet Šeana do Abel Mekole, i preko Jokmeama.
13. ...sin Geberov, u Ramotu Gileadskom; njegova su bila Sela Jaira, sina Manašeova, koja su u Gileadu; imao je i područje Argob koje leži u Bašanu, šezdeset tvrdih gradova, opasanih zidovima i prijevornicama od tuča;
14. Ahinabad, sin Idov, u Mahanajimu;
15. Ahimaas u Naftaliju; i on se oženio jednom Salomonovom kćeri - Bosmatom.
16. Baana, sin Hušajev, u Ašeru i na visoravnima;
17. Jošafat, sin Paruahov, u Jisakaru;
18. Šimej, sin Elin, u Benjaminu;
19. Geber, sin Urijin, u zemlji Gileadu, zemlji Sihona, kralja amorejskoga, i Oga, kralja bašanskoga. Povrh toga bio je još jedan namjesnik u zemlji.
20. Juda i Izrael bili su mnogobrojni, bijaše ih kao pijeska na obali morskoj. Jeli su i pili i bili sretni.

  1Kings (4/22)