1John (5/5)    

1. Tko god vjeruje: "Isus je Krist", od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga.
2. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo.
3. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.
4. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.
5. Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji?
6. On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego - u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina.
7. Jer troje je što svjedoči:
8. Duh, voda i krv; i to je troje jedno.
9. Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje, kojim je svjedočio za Sina svoga:
10. Tko vjeruje u Sina Božjega, ima to svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem jer nije vjerovao u svjedočanstvo kojim je svjedočio Bog za Sina svoga.
11. I ovo je svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni; i taj je život u Sinu njegovu.
12. Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.
13. To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni.
14. I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas.
15. I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da već imamo što smo od njega iskali.
16. Vidi li tko brata svojega gdje čini grijeh koji nije na smrt, neka ište i dat će mu život - onima koji čine grijeh što nije na smrt. Ima grijeh što je na smrt; za nj ne velim da moli.
17. Svaka je nepravda grijeh. A postoji grijeh koji nije na smrt.
18. Znamo: tko god je rođen od Boga, ne griješi; nego Rođeni od Boga čuva ga i Zli ga se ne dotiče.
19. Znamo: od Boga smo, a sav je svijet pod Zlim.
20. Znamo: Sin je Božji došao i dao nam razum da poznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitom, u Sinu njegovu, Isusu Kristu. On je Bog istiniti i Život vječni.
21. Dječice, klonite se idola!

  1John (5/5)