1John (1/5)  

1. Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Riječi, Životu -
2. da, Život se očitova, i vidjeli smo i svjedočimo, i navješćujemo vam Život vječni, koji bijaše kod Oca i očitova se nama -
3. što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama da i vi imate zajedništvo s nama. A naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom.
4. I to vam pišemo da radost naša bude potpuna.
5. A ovo je navještaj koji smo čuli od njega i navješćujemo vama: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve!
6. Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine.
7. Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.
8. Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama.
9. Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.
10. Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i riječi njegove nema u nama.

      1John (1/5)