1Corinthians (6/16)  

1. Tko bi se od vas u sporu s drugim usudio parničiti se pred nepravednima, a ne pred svetima?
2. Ili zar ne znate da će sveti suditi svijet? Pa ako ćete vi suditi svijet, zar niste vrijedni suditi sitnice?
3. Ne znate li da ćemo suditi anđele, kamo li ne ono svagdanje?
4. A vi, kad imate sporove o svagdanjem, sucima postavljate one do kojih Crkva ništa ne drži!
5. Vama na sramotu govorim. Tako? Zar nema među vama ni jednoga mudra koji bi mogao rasuditi među braćom?
6. Nego brat se s bratom parniči, i to pred nevjernicima?
7. Zapravo, već vam je to nedostatak što se parničite među sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto se radije ne pustite oplijeniti?
8. Nego vi činite nepravdu i plijenite, i to braću.
9. Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici,
10. ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega.
11. To evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega.
12. Sve mi je dopušteno! Ali - sve ne koristi. "Sve mi je dopušteno!" Ali - neću da mnome išta vlada.
13. Jela trbuhu, a trbuh jelima; Bog će i jedno i drugo uništiti. Ali ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu!
14. Ta Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti snagom njegovom.
15. Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Hoću li dakle uzeti udove Kristove i učiniti ih udovima bludničinim? Nipošto!
16. Ili zar ne znate: tko uz bludnicu prione, jedno je tijelo? Jer veli se: Bit će njih dvoje jedno tijelo.
17. A tko prione uz Gospodina, jedan je duh.
18. Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela.
19. Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji.
20. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!

  1Corinthians (6/16)