1Corinthians (2/16)  

1. I ja kada dođoh k vama, braćo, ne dođoh s uzvišenom besjedom ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje
2. jer ne htjedoh među vama znati što drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga.
3. I ja priđoh k vama slab, u strahu i u veliku drhtanju.
4. I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage
5. da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj nego na snazi Božjoj.
6. Mudrost doduše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju,
7. nego navješćujemo Mudrost Božju, u Otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu,
8. a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli.
9. Nego, kako je pisano: Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube.
10. A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje.
11. Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega.
12. A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario Bog.
13. To i navješćujemo, ne naučenim riječima čovječje mudrosti, nego naukom Duha izlažući duhovno duhovnima.
14. Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati.
15. Duhovan pak prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje.
16. Jer tko spozna misao Gospodnju, tko da ga pouči? A mi imamo misao Kristovu.

  1Corinthians (2/16)