1Corinthians (12/16)  

1. O darima Duha ne bih, braćo, htio da budete u neznanju.
2. Znate kako ste se dok bijaste pogani, zavedeni, zanosili nijemim idolima.
3. Zato vam obznanjujem: nitko tko u Duhu Božjem govori ne kaže: "Prokletstvo Isusu". I nitko ne može reći: "Gospodin Isus" osim u Duhu Svetom.
4. Različiti su dari, a isti Duh;
5. i različite službe, a isti Gospodin;
6. i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima.
7. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist.
8. Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu;
9. drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu;
10. drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika.
11. A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće.
12. Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist.
13. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.
14. Ta ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi.
15. Rekne li noga: "Nisam ruka, nisam od tijela", zar zbog toga nije od tijela?
16. I rekne li uho: "Nisam oko, nisam od tijela", zar zbog toga nije od tijela?
17. Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio njuh?
18. A ovako, Bog je rasporedio udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio.
19. Kad bi svi bili jedan ud, gdje bio bilo tijelo?
20. A ovako, mnogi udovi - jedno tijelo!
21. Ne može oko reći ruci: "Ne trebam te", ili pak glava nogama: "Ne trebam vas."
22. Naprotiv, mnogo su potrebniji udovi tijela koji izgledaju slabiji.
23. A udove koje smatramo nečasnijima, okružujemo većom čašću. I s nepristojnima se pristojnije postupa,
24. a pristojni toga ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju čast
25. da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge.
26. I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi.
27. A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi.
28. I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje; onda čudesa, onda dari liječenja; zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici.
29. Zar su svi apostoli? Zar svi proroci? Zar svi učitelji? Zar svi čudotvorci?
30. Zar svi imaju dare liječenja? Zar svi govore jezike? Zar svi tumače?
31. Čeznite za višim darima! A evo vam puta najizvrsnijega!

  1Corinthians (12/16)