1Corinthians (1/16)  

1. Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten
2. Crkvi Božjoj u Korintu - posvećenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega.
3. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
4. Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu:
5. u njemu se obogatiste u svemu - u svakoj riječi i svakom spoznanju.
6. Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama
7. te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući Objavljenje Gospodina našega Isusa Krista!
8. On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u Dan Gospodina našega Isusa Krista.
9. Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.
10. Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja.
11. Jer Klojini mi, braćo moja, o vama rekoše da među vama ima svađa.
12. Mislim to što svaki od vas govori: "Ja sam Pavlov", "A ja Apolonov", "A ja Kefin", "A ja Kristov".
13. Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni?
14. Hvala Bogu što ne krstih nikoga od vas, osim Krispa i Gaja;
15. da ne bi tko rekao da ste u moje ime kršteni.
16. A da, krstih i Stefanin dom. Inače ne znam krstih li koga drugoga.
17. Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje, i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.
18. Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja.
19. Ta pisano je: Upropastit ću mudrost mudrih, i odbacit ću umnost umnih.
20. Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Zar ne izludi Bog mudrost svijeta?
21. Doista, kad svijet u mudrosti Božjoj Boga ne upozna mudrošću, svidjelo se Bogu ludošću propovijedanja spasiti vjernike.
22. Jer i Židovi znake ištu i Grci mudrost traže,
23. a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost,
24. pozvanima pak - i Židovima i Grcima - Krista, Božju snagu i Božju mudrost.
25. Jer ludo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi.
26. Ta gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih.
27. Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake;
28. i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest,
29. da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom.
30. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje,
31. da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.

      1Corinthians (1/16)