Psalms (87/150)  

1. Se yon sòm pitit Kore yo. Se yon chante li ye. Bondye bati lavil li a sou mòn ki apa pou li a!
2. Li renmen lavil Jerizalèm pi plis pase tout lòt kote nan peyi Jakòb la.
3. Ou menm, lavil Bondye a, tande bèl bagay y'ap di sou ou:
4. Lè m'ap nonmen non moun k'ap sèvi m' yo, m'ap mete moun peyi Lejip, moun peyi Babilòn sou lis la. Moun peyi Filisti, moun peyi Tir ak moun peyi Etiopi, se Jerizalèm yo fèt.
5. Lè moun ap pale sou mòn Siyon an yo di: -Yo rele l' manman, paske se la yo tout fèt. Se Bondye anwo nan syèl la ki mete l' kanpe.
6. Seyè a fè lis tout pèp yo, li fè yo tout pase pou moun lavil Jerizalèm.
7. Moun k'ap chante yo ansanm ak moun k'ap danse yo ap repete byen fò: -Se ou menm ki manman nou tout.

  Psalms (87/150)