Genesis (5/50)  

1. Men lis non pitit pitit Adan yo: Lè Bondye kreye moun, li te fè yo pòtre avè l'.
2. Li kreye yo gason ak fi. Li beni yo. Jou li kreye yo a, li rele yo moun.
3. Adan te gen santrantan lè li vin gen yon pitit gason ki te sanble avè l' tèt koupe, li rele l' Sèt.
4. Apre nesans Sèt, Adan viv witsanzan. Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.
5. Lè Adan mouri li te gen nèfsantrantan.
6. Sèt te gen sansenkan lè li vin gen yon pitit gason yo te rele Enòk.
7. Apre nesans Enòk, Sèt viv witsansetan. Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.
8. Lè Sèt mouri, li te gen nèfsandouzan.
9. Enòk te gen katrevendizan lè li vin gen yon pitit gason yo rele Kenan.
10. Apre nesans Kenan, Enòk viv witsankenzan. Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.
11. Lè Enòk mouri, li te gen nèfsansenkan.
12. Kenan te gen swasanndizan lè li vin gen yon pitit gason yo rele Malaleyèl.
13. Apre nesans Malaleyèl, Kenan viv witsankarantan. Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.
14. Lè Kenan mouri, li te gen nèfsandizan.
15. Malaleyèl te gen swasannsenkan lè li vin gen yon pitit gason yo rele Jerèd.
16. Apre nesans Jerèd, Malaleyèl viv witsantrantan. Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.
17. Lè Malaleyèl mouri, li te gen witsankatrevenkenzan.
18. Jerèd te gen sanswanndezan lè li vin gen yon pitit gason yo rele Enòk.
19. Apre nesans Enòk, Jerèd viv witsanzan. Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.
20. Lè Jerèd mouri, li te gen nèfsanswasanndezan.
21. Enòk te gen swasannsenkan lè li vin gen yon pitit gason yo rele Metouchela.
22. Apre nesans Metouchela, Enòk te mache byen ak Bondye pandan twasanzan. Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.
23. -
24. Enòk te pase tout vi l' ap mache byen ak Bondye. Li te gen twasanswasannsenkan lè l' disparèt, paske Bondye te pran l' avè l'.
25. Metouchela te gen sankatrevensètan lè li vin gen yon pitit gason yo rele Lemèk.
26. Apre nesans Lemèk, Metouchela viv sètsankatrevendezan. Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.
27. Lè Metouchela mouri, li te gen nèfsanswantnevan.
28. Lemèk te gen sankatrevendezan lè li vin gen yon pitit gason.
29. Li rele l' Noe. Li di konsa: Pitit sa a va soulaje nou anba tout travay di n'ap fè, anba gwo travay nou blije fè avèk men nou paske Seyè a te madichonnen tè a.
30. Apre nesans Noe, Lemèk viv senksankatrevenkenzan. Li te vin gen anpil lòt pitit gason ak pitit fi.
31. Lè Lemèk mouri, li te gen sètsanswasanndisetan.
32. Noe te gen senksanzan lè li vin gen twa pitit gason: Sèm, Kam ak Jafè.

  Genesis (5/50)