Psalms (87/150)  

1. Müqəddəs dağlar Rəbbin şəhərinin təməlidir,
2. Yaqubun bütün məskənlərindən çox Sionun darvazaları Ona əzizdir.
3. Ey Allahın şəhəri, Haqqında bu şanlı sözləri deyirlər: Sela
4. «Məni tanıyanların içindən Rahavın, Babilin adını çəkəcəyəm. Həm də Filişt, Sur, Kuş barədə Deyiləcək: “Bunlar da bu yerdə doğulub”.
5. Bəli, Sion barədə deyiləcək: “Onların hamısı bu yerdə doğulub, Haqq-Taala buranı sarsılmaz edəcək”.
6. Rəbb xalqları siyahıda qeyd edəndə yazacaq: “Bunlar bu yerdə doğulub”. Sela
7. Oxuyanlar, rəqs edənlər belə deyəcəklər: “Səndə mənim üçün hər cür çeşmə var”».

  Psalms (87/150)