Psalms (82/150)  

1. Allah Öz toplantısında durub, Hökmünü verərək allahlar arasında deyir:
2. «Nə vaxtadək nahaq hökm verəcəksiniz, Pislərə tərəfkeşlik edəcəksiniz? Sela
3. Yoxsulun və yetimin işinə ədalətlə baxın, Məzlumun və fəqirin haqqını verin.
4. Yoxsul və möhtacları qurtarın, Pislərin əlindən onları azad edin.
5. Nə bilirsiniz, nə də ki anlayırsınız! Yerin təməlləri sarsılır, qaranlıqda dolanırsınız.
6. Demişəm: “Siz allahlarsınız, Hər biriniz Haqq-Taala övladlarısınız”.
7. Lakin insan kimi öləcəksiniz, Adi bir hökmdar kimi torpağa düşəcəksiniz».
8. Ey Allah, qalx, dünyaya hakim ol, Çünki bütün millətlərə Sən sahib olacaqsan!

  Psalms (82/150)