Psalms (8/150)  

1. Ey Xudavəndimiz Rəbb, İsmin bütün yer üzündə nə qədər əzəmətlidir! Ehtişamın göylərə qalxır!
2. Düşməni və qisasçını susdurmaq üçün Körpələrin və çağaların səsi ilə Yağılarına qarşı qala qurdun.
3. Əllərinin işi olan göyləri, Öz yerinə düzdüyün ay və ulduzları gördükdə deyirəm:
4. «İnsan kimdir ki, onun haqqında düşünürsən? Bəşər oğlu kimdir ki, onun qayğısını çəkirsən?»
5. Onu Allahdan bir az aşağı yaratdın, İzzət və əzəmət tacını onun başına qoydun,
6. Əllərinin işləri üzərində onu hökmdar etdin. Hər şeyi onun ayağının altına qoydun:
7. Bütün sürü və naxırları, Çöldə yaşayan heyvanları,
8. Göydəki quşları, dənizdəki balıqları, Dəryalarda üzənlərin hamısını.
9. Ey Xudavəndimiz Rəbb, İsmin bütün yer üzündə nə qədər əzəmətlidir!

  Psalms (8/150)