Psalms (75/150)  

1. Ey Allah, biz Sənə şükür edirik, Bizə doğma olan isminə şükür olsun, Xariqələrin bunu bəyan edir!
2. Allah deyir: «Müəyyən etdiyim zaman Mən insafla hakimlik edəcəyəm.
3. Yer və üzərindəkilər lərzəyə gələrkən Onu saxlayıb sütunlarından tutan Mənəm. Sela
4. Məğrurlara dedim: “Daha məğrurluq etməyin”, Pislərə dedim: “Gücünüzü göstərməyin,
5. Buynuz çıxartmayın, Dikbaş-dikbaş danışmayın”».
6. İnsanı yüksəltmək Nə şərqdən, nə qərbdən, nə də çöllərdən gəlir.
7. Hökm verən Allah isə Həm alçaldır, həm yüksəldir.
8. Rəbb əlində bir cam tutub, Onu ədviyyatlı, köpüklənən şərabla doldurub. Şərabından töküb dünyanın bütün pislərinə paylayacaq, Onlar da şərabı dibinə qədər içib-qurtaracaq.
9. Mənsə daim bunu elan edəcəyəm, Yaqubun Allahına tərənnüm oxuyacağam.
10. Pis adamların buynuzları qırılacaq, Amma salehlərin qüvvəti artacaq.

  Psalms (75/150)