Psalms (57/150)  

1. Mənə rəhm et, ey Allah, mənə rəhm et! Canımı götürüb Sənin yanına pənah gətirmişəm. Bəlalar keçib-gedənəcən Qanadlarının altına sığınacağam.
2. Allah-Taalanı çağırıram, Mənim üçün hər şeyi verən Allahı çağırıram.
3. Göydən mənə qurtuluş göndərəcək, Başımı yemək istəyəni rüsvay edəcək. Sela Allah Öz məhəbbətini və sədaqətini göndərəcək.
4. Sanki aslanların arasındayam, Yandırıb-yaxan adamların arasında yatıram. Dişləri nizədir, oxdur, Dilləri iti qılıncdır.
5. Ey Allah, göylər üzərində ucal! Ehtişamın bütün yer üzərində olsun!
6. Yolumda tələ qurub canımı üzdülər, Mənə qazdıqları quyuya özləri düşdülər. Sela
7. Ey Allah, qəlbim Sənə möhkəm bağlanıb, möhkəm bağlanıb, Qoy ilahi oxuyum, Səni tərənnüm edim.
8. Ey mənim ruhum, oyan! Ey çəng və lira, oyan! Qoy səhəri oyadım.
9. Ey Xudavənd, xalqlar arasında Sənə şükür edəcəyəm. Ümmətlər arasında Səni tərənnüm edəcəyəm.
10. Məhəbbətin böyükdür, göylərə çatır, Sədaqətin buludlara dəyir.
11. Ey Allah, göylər üzərində ucal! Ehtişamın bütün yer üzərində olsun!

  Psalms (57/150)