Psalms (3/150)  

1. Ya Rəbb, düşmənlərim nə qədər çoxalıb! Əleyhimə qalxanlar nə qədər artıb!
2. Mənim üçün çoxları deyir: «Allahdan ona xilas yoxdur». Sela
3. Amma Sən, ya Rəbb, ətrafımda sipərsən, Şərəfimsən, başımı ucaldan Sənsən!
4. Rəbbi ucadan səsləyirəm, O, müqəddəs dağından mənə cavab verir. Sela
5. Mən yatıram, yuxuya gedirəm, Yenə oyanıram, çünki Rəbb mənə kömək edir.
6. Hər yandan məni mühasirəyə alan On minlərlə xalqdan qorxmuram.
7. Qalx, ya Rəbb! Ey Allahım, məni qurtar! Çünki Sən bütün düşmənlərimin əngindən vurursan, Pislərin dişlərini qırırsan.
8. Qurtuluş Rəbdəndir, Qoy Sənin xeyir-duan xalqının üzərində olsun! Sela

  Psalms (3/150)