Psalms (21/150)  

1. Ya Rəbb, padşah qüdrətinlə sevinir, Zəfərinlə fərəhlənir.
2. Onu ürəyinin arzusuna çatdırmısan, Dilindən çıxan diləyini ondan əsirgəməmisən. Sela
3. Çünki onu yaxşı nemətlərlə qarşılamısan, Saf qızıldan başına tac qoymusan.
4. Səndən həyat istəyəndə ona verdin, Onun ömrünü əbədi olaraq uzatmısan.
5. Ona zəfər çaldıraraq şərəfini ucaltmısan, Ehtişam və əzəmət bağışlamısan.
6. Əbədi olaraq başına nemətlər tökmüsən, Hüzurundakı sevinclə Sən onu fərəhləndirmisən.
7. Çünki padşah Rəbbə güvənir, Haqq-Taalanın məhəbbəti ilə sarsılmazdır.
8. Əlin bütün düşmənlərini tapacaq, Sağ əlin yağıları tutacaq.
9. Ya Rəbb, onlara görünən zaman Sən onları soba tək yandıracaqsan, Onları qəzəbinlə yeyib, alovunla udacaqsan.
10. Övladlarını yer üzündən, Gələcək nəsillərini insanlar arasından yox edəcəksən.
11. Çünki pis niyyətlə əleyhinə çıxdılar, Hiylə işlətdilər, amma gücləri çatmadı.
12. Çünki Sən onları geri qovacaqsan, Yay çəkib oxla üzlərini nişan alacaqsan.
13. Ya Rəbb, qoy Sənin uca qüdrətini görək! Əzəmətini ilahilərlə tərənnüm edək!

  Psalms (21/150)