Psalms (19/150)  

1. Göylər Allahın əzəmətini bəyan edir, Göy qübbəsi əllərinin işini elan edir.
2. Hər gün ertəsi günə nəql edir, Hər gecə o biri gecəyə bilik verir.
3. Onların nə nitqi, nə də sözləri var, Onların səsləri eşidilmir.
4. Amma avazları bütün dünyaya yayılır, Sözləri yerin ucqarlarına çatır. Allah günəş üçün göylərdə çadır qurur,
5. Günəş gərdəyindən bəy kimi çıxır, Qaçışa çıxan bir igid kimi şad olur.
6. Bir tərəfdən çıxır, göylərdə dövrə vurur, Heç nə istisindən gizlənə bilmir.
7. Rəbbin qanunu kamildir, canı təzələyir, Rəbbin öyüdü etibarlıdır, nadanı müdrik edir.
8. Rəbbin qayda-qanunları düzdür, ürəyi sevindirir, Rəbbin əmrləri pakdır, gözləri aydın edir.
9. Rəbb qorxusu safdır, əbədi yaşayır, Rəbbin hökmləri haqdır, hamısı ədalətlidir.
10. Onlar qızıldan, bol miqdarda olan saf qızıldan da çox sevilir, Onlar baldan, şanı balından da şirindir.
11. Bəndən bunlardan nəsihət alar, Onlara əməl edənin bol mükafatı var.
12. Kim öz səhvlərini duya bilər? Məni gizli təqsirlərimdən təmizlə.
13. Qulunu aşkar günahlardan qoru, Qoyma onların hökmü altında qalım. Onda kamilliyə çataram, Bütün itaətsizliklərdən ayrılaram.
14. Ağzımdan çıxan sözlər, Qəlbimdəki düşüncələr Hüzurunda qəbul olunsun. Ya Rəbb, ey Qayam və Satınalanım!

  Psalms (19/150)