Psalms (149/150)  

1. Rəbbə həmd edin! Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun, Möminlər camaatı arasında Ona həmd edin!
2. İsrail nəsli Yaradanına görə sevinsin, Sion övladları Padşahına görə şad olsun!
3. Rəqslərlə isminə həmd edin, Dəflə, lira ilə ismini tərənnüm edin!
4. Çünki Rəbb Öz xalqından zövq alar, Zəfəri ilə itaətkarların üstünə yaraşıq salar.
5. Bu şərəfə görə qoy möminlər sevinsinlər, Yataqlarında belə, Onu tərənnüm etsinlər.
6. Dilləri ilə Allahı ucaltsınlar, Əllərində ikiağızlı qılınc tutsunlar.
7. Millətləri qıraraq qisas alsınlar, Ümmətləri cəzalandırsınlar.
8. Padşahlarına zəncir vursunlar, Sərkərdələrini dəmir buxovlara salsınlar.
9. Onlar üçün yazılan hökmü yerinə yetirsinlər, Rəbbin bütün möminləri bununla şərəflənsinlər. Rəbbə həmd edin!

  Psalms (149/150)