Psalms (134/150)  

1. Rəbbə alqış edin, ey Onun qulları, Ey Rəbb evinin xidmətində gecələr oyaq duranlar!
2. Müqəddəs yerə tərəf əllərinizi qaldırın, Rəbbə alqış edin!
3. Göyləri və yeri yaradan Rəbb Siondan sizə xeyir-dua versin.

  Psalms (134/150)