Psalms (133/150)  

1. Nə yaxşıdır, nə xoşdur Qardaş olub bir yaşamaq!
2. Belə yaşamaq qiymətli yağ kimidir; O yağ ki başa çəkilib saqqala, Harunun saqqalından paltarının yaxasına axırdı.
3. Sanki Xermon dağının şehi Sion dağlarına düşür, Çünki Rəbb buyurub ki, Bu məkana bərəkət, əbədi həyat verilsin.

  Psalms (133/150)